icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzame logistiek

Wij zien continu een uitdaging in het verduurzamen van onze logistiek. Met onze initiatieven in conceptueel en industrieel bouwen proberen wij dagelijks die ambitie te vervullen.

Bouwlogistiek voor industrieel bouwen

Voor MorgenWonen coördineren wij het logistieke proces waarin principe van bouwvolgorde naar logistieke volgorde leidend is. Logistiek gecentraliseerd en gestandaardiseerd. De aanlevering geschiedt just-in-time. De logistiek is verankerd in het bouwproces. Ten opzichte van de traditionele situatie besparen we: 3 vrachten per woning, 779.700 kilogram CO2 en Nox en 3390 vrachten.

Onze partners:

MorgenWonen, Wessels Transport Rijssen, IBBT bedrijven VW.

Bouwlogistiek voor conceptueel bouwen

Voor PlusWonen, NieuwWonen en seriematig renoveren hebben wij het MorgenWonen concept vertaald naar een logistiek concept voor renovaties.Om de milieu- en klimaatdoelstellingen in 2050 te halen moeten we alle voorbereidingen treffen voor versnelde grootschalige renovatie van bestaande bouw. Momenteel worden een kleine duizend gebouwen energieneutraal of -positief gemaakt per jaar. Richting 2050 zijn er duizend per dag benodigd om deze doelstelling te halen. Een duidelijke start naar de renovatiegolf EU richting 2030.

Onze partners:

PlusWonen, NieuwWonen, Bouwbedrijven Jongen

Logistieke Contol Tower

Met deze Logistieke Contol Tower bieden wij inzicht in de actuele stand van zaken ten aanzien van bouwplanning en logistieke planning in de integrale keten. We nemen deel in een 4-jarig traject, geïnitieerd door TNO, om onderzoek te doen naar de vorming van een Control Tower.

Onze partners:

TNO, Tu Delft, ICT innovatie team