icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Initiatieven

Met diverse initiatieven dragen wij bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het concern en het onderscheidend vermogen hierop.

Elektrificatie

Middels data maken wij een impactanalyse voor projecten die in de pijplijn zitten. D.m.v. verschillende scenario’s maken wij inzichtelijk wat het effect is van een BouwHub, een NoNOx filter en een elektrische bouwplaats op wel/geen vergunning. Deze tooling wordt nu verder ontwikkeld in samenwerking met Aveco de Bondt. Deze tool is verankerd in ons Portal onder de noemer ‘Stikstofcheck’. Ons doel is om aannemers in een vroeg stadium inzicht te geven en een oplossing te bieden voor de stikstofproblematiek. Hierin hebben we een aantal werkmaatschappijen en externe klanten, dankzij dit initiatief, tijdig kunnen voorzien van de juiste informatie en type materieelstukken zodat de vergunning verleend kon worden.

Greener Power Solutions

Met Greener Power Solutions zijn wij in de pilotfase om met behulp van mobiele batterijen en het maken van slimme energieplanningen, impact te maken op de CO2-voetafdruk van on- en off-grid energiemarkten.

Onze partner:

Greener Power Solutions

Convenant Zero Emissie Stadslogistiek

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de Zero Emissie Zone Stadslogistiek (ZES-zone) uitstootvrij zijn. VWML draagt met de inzet van BouwHubs bij aan deze doelstellingen. VWML is één van de 60 marktpartijen die zich inzet voor schone logistiek in de stad en op 1 december 2020 is het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek mede door ons getekend. Het doel: samen naar een duurzame, bereikbare en leefbare stad met schone lucht.

Onze partner:

Gemeente Rotterdam

Verminderen van Stikstofuitstoot

We zetten onze expertise in om te ondersteunen bij de ontwikkeling van regelingen omtrent elektrificatie van materieel  

Onze partners:

VolkerWessels Technology Center, Ministerie van BZK, RVO, Nederlands Subsidie Instituut

Pilots en onderzoek

Onze kennispartners TNO, Tu Delft, HU, etc. presenteren met regelmaat onderzoekstrajecten met een maatschappelijke doelstelling. Aansluitend bij thema’s die in de sector spelen.

Onderzoek in de richting van emissieloos bouwen en digital Twins sluit aan bij de ontwikkelingen van de BouwHubs. Enkele voorbeelden van reeds afgeronde onderzoeken zijn een studie naar “Optimalisatie van Bouwlogistiek in Rotterdam” een serious game “Bouwlogistiek@work” waarmee bouwprofessionals en studenten in aanraking komen met slimme bouwlogistiek.

Onze partners:

TNO, HU, TU Delft

Interesse in meer rapporten?

1: TNO Onderzoek BouwHubs Zuid Holland

2: TNO Bouwlogistiek

3: Handreiking stikstofvrij bouwen

4: Convenant ZES Rotterdam

5: De potentie van Bouwhubs om grondstoffenverbruik te verminderen

    [officiële publicatie eind kwartaal 1 2021]