icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Visie: de weg naar emissievrij

Omdat onze projecten zich richten op wonen, werken en mobiliteit, speelt VolkerWessels een belangrijke rol in de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. Door ons te richten op het verbeteren van de gezondheid van mensen, op het versterken van de natuurlijke omgeving en op goed werkgeverschap, kunnen we als bouwbedrijf van grote meerwaarde zijn.

VWML heeft een duidelijke focus op verduurzaming en heeft de ambitie het expertisecentrum op het gebied van duurzaam materieel te zijn. Op korte termijn ligt de focus op het zoveel mogelijk reduceren van emissies. Op de middel lange termijn ligt de focus op het verduurzamen van al het materieel. Met deze initiatieven draagt VWML bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van VolkerWessels en het onderscheidend vermogen hierop. Door het uitbreiden van het materieelpakket met duurzaam materieel, door na te denken over slimme emissievrije logistiek en door kennis en kunde te koppelen aan plan en uitvoering bewandelt VWML de weg naar de duurzame bouwplaats.

CO2 uitstoot.png

Emissievrij

VWML is één van de partners in Emissieloos Netwerk Infra en door concreet ervaring op te doen en deze breed te delen, kunnen we de klimaatopgaaf door samenwerking te lijf gaan. Samen met een groep koplopers binnen de sector kijken we naar nieuwe technieken, andere financieringsmodellen en vraagbundeling. Als materieeldienst heeft VWML een groot aandeel in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van VolkerWessels. Onze missie is emissievrij.

Hoe pakken we dit aan

We bewandelen de weg naar emissievrij via twee routes:

  • CO2 reductie
  • Elektrificatie

CO2 reductie
De korte klap zit in het reduceren van de hoeveelheid CO2 uitstoot van ons huidige materieelpakket. Door een duurzaamheidsbeleid te voeren waarin we bestaand materieel met een verbrandingsmotor ombouwen naar Stage V principes, het veelvoudig gebruik van HVO brandstof stimuleren en het gebruik van hybride machines promoten, komen we dichter bij het behalen van de ambities. Deze omzetting in gedachtegoed is de eerste en bovenal snelst te behalen manier van verduurzamen. Uiteindelijk zorgt de aanpassing in het materieelpakket met brandstofmotor niet voor een emissievrij resultaat. Om die doelstelling te halen zetten we in op het elektrificeren van het materieelpakket.

Elektrificatie
Waar de CO2 uitstoot zich in een dalende lijn laat uitdrukken laat de elektrificatie lijn juist een tegenovergesteld beeld zien. VWML zet in op het elektrificeren van het materieelpakket richting 2030. Door een volledig elektrisch materieelpakket te realiseren, kan VWML in de toekomst blijven voldoen aan de verwachtte duurzaamheidsuitdagingen in de bouw- en infrastructuur.

ElektraHuidig.png

Van toen naar nu

Stappen vooruit zetten gaat gepaard met het terugkijken naar waar we vandaan komen. VWML heeft de laatste jaren extra kracht bijgezet om in de toekomst een duurzame en bewuste materieeldienst te zijn die bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van VolkerWessels.

De afgelopen jaren heeft VWML geïnvesteerd in haar materieelpakket. VWML is zich ervan bewust dat het binnen het concern een grote rol speelt in de totale verduurzaming van de organisatie. Een verandering van mindset is nodig om in de toekomst steeds groener te worden. Anders nadenken over bestaande logistieke processen door concepten als de BouwHub en MorgenWonen en innovatief zijn in het bestaande en toekomstige materieelpakket. Dat is wat we deden en wat we blijven doen.

Ambities VolkerWessels

De duurzaamheidsambities binnen VWML hebben een directe impact op de totale duurzaamheidsambities van VolkerWessels. VWML is zich ervan bewust dat het een flinke bijdrage levert aan het behalen van de concernambities. De uitgetekende visie is volledig in lijn met het beleid binnen VolkerWessels corporate en beantwoord speerpunt 3: Duurzame materieeldiensten.