icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Binnenstedelijke bouwlogistiek

Minder ritten naar de bouwplaats, minder transportkosten, minder uitstoot van C02 en stikstof én een snellere bouwtijd. Dat zijn de bewezen voordelen van de BouwHub, de nieuwe bouwlogistieke standaard van VolkerWessels.

hub - keten.png

De BouwHub - Utrecht

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. In Utrecht wordt al jaren gewerkt met een BouwHub. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. De leveranciers worden zonder wachttijden gelost, de leveringen worden geconsolideerd tot dagpakketten en worden op de meest slimme manier naar de bouwprojecten in de binnensteden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open data. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Tevens dient de BouwHub als parkeerplaats van waaruit de bouwplaatsmedewerkers naar de bouwplaats worden gebracht. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.

Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden gerealiseerd. Het succes van de BouwHub en het onderzoek zit niet alleen in de cijfers. 

Bouwlogistiek gaat ook over ketensamenwerking. Hoe beter we in de keten met elkaar samenwerken, hoe minder overlast we de binnenstad bezorgen en hoe schoner en slimmer we kunnen bouwen. Wij voorzien dan ook dat, in navolging van Utrecht, de behoefte aan bouwlogistieke hubs aan de rand van grote steden alleen maar zal gaan toenemen. Wij zien kansen om de huidige traditionele bouwlogistiek te vernieuwen. Op dit moment werken wij ook van uit de circulaire BouwHub in Amsterdam.

Klik hier voor het rapport van TNO. 

Zie ook de film Bouwen aan Duurzaamheid, met Ron Frazer, directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek

Circulaire BouwHub Amsterdam

Het succes van de VolkerWessels BouwHub in Utrecht smaakt naar meer. Volgend hierop is in het Westelijk Havengebied van Amsterdam door VolkerWessels en Beelen de eerste circulaire BouwHub opgezet. Het is inmiddels een whitelabel concept wat inhoudt dat alle partijen, bouwers en toeleveranciers, gebruik gaan maken van de faciliteiten. De locatie is watergebonden waardoor transport van materiaal, materieel en mensen over water ook nog eens mogelijk is. Dit biedt kansen voor de Metropoolregio van Amsterdam (MRA) om haar binnenstedelijke logistiek duurzaam te optimaliseren en haar CO2 footprint te verlagen. Dankzij de circulaire BouwHub en het ter plekke verwerken van vrijgekomen reststromen tot nieuw bouwmateriaal, wordt de afstand die materiaal aflegt tot een minimum beperkt. Bij de verwerking zullen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid en ingezet.

Op de BouwHub in Amsterdam is tevens een werkplaats ingericht, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren in het arbeidsproces. We hopen in de toekomst meer BouwHubs te verrijken met zo’n ‘TalentHub.’

Bekijk hieronder de animatie.

Onze ambitie

In de komende jaren gaat VolkerWessels investeren in de ontwikkeling en realisatie van meer BouwHubs in Nederland. Het is onze ambitie om de BouwHubs uit te rollen in alle stedelijke gebieden waar een positieve business case bestaat.

Contact

Mark Dudink, Coördinator BouwHub Amsterdam en Utrecht, 06-53390244, mdudink@materieeldienst.nl

 

Bouwhub circulair