icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Onze aanpak: Binnenstedelijk

Steden stellen steeds vaker restricties aan vervuilend bouwverkeer. Als antwoord hierop heeft VWML een white label concept inzake binnenstedelijke bouwlogistiek ontwikkeld: de BouwHub.

Het gaat hierbij over een integrale benadering voor het organiseren en besturen van de aan- en afvoerstromen op bouwprojecten. Zowel in de infra als in de utiliteits- en woningbouw is het noodzakelijk om een doorbraak te realiseren in de verhoging van efficiency, veiligheid en duurzaamheid en de verbetering van de leefbaarheid in de projectomgeving. Het concept is een inspirerende verbinder tussen kennisinstellingen, overheid en praktijk.

Bouwlogistiek2.png

Ruwbouwfase

  • Horizontaal en verticaal transport op elkaar afgestemd

Afbouwfase

  • Werkpakketten samenstellen op de BouwHub
  • Ritten van meerdere leveranciers samenvoegen tot één rit in de last mile
  • Werkpakketten worden op de werkplek geleverd

Deelconcepten ontwikkeld: TalentHub, GrondstoffenHub, MobiliteitsHub.

Actieve samenwerking met kennis- en overheidsinstellingen (TNO, hoge scholen en universiteiten, gemeenten en provincies).

Bouwen in steden moet schoner, stiller en minder belastend worden voor de omgeving, waarbij innovatieve logistiek, modern materieel en slimme samenwerking onmisbaar zijn.
Dr.ir. Ruben Vrijhoef Lector Building Future Cities | Hogeschool Utrecht

De BouwHub

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. De leveranciers worden zonder wachttijden gelost, de leveringen worden geconsolideerd tot dagproductiepakketten en worden op de meest slimme manier naar de bouwprojecten in de binnensteden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open data. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Tevens dient de BouwHub als parkeerplaats van waaruit de bouwplaats medewerkers emissieloos naar de bouwplaats worden gebracht. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De BouwHub huisvest daarnaast de concepten TalentHub en Circulaire Hub.Hier worden restmaterialen verwerkt tot circulaire materieelstukken.

 

Logistiek ketenregisseur, wat levert het op?
VWML is sinds 2014 logistiek ketenregisseur voor het industriële bouwproces van MorgenWonen, het prefab woningbouwconcept van VolkerWessels waar in 1 dag een woning wordt opgeleverd. VWML bedient als logistiek dienstverlener/materieeldienst zo’n 1400 projecten voor de Bouw- en Infra en de Telecomsector.

Samen met kennisinstellingen als TNO, hoge scholen en universiteiten is vanaf 2014 veel waardevolle data verzameld. Hieruit blijkt dat er significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden worden gerealiseerd. Zo wordt tot 69% ritten in de binnenstad, evenals 68% CO2 en 68% NOx bespaard en stijgt de arbeidsproductiviteit wat leidt tot doorlooptijdverkorting van de bouw. Naast Utrecht en Eindhoven zijn wij actief in Amsterdam en Groningen en breiden wij uit naar andere grote steden. Bouwlogistiek gaat over hoe we met elkaar in de keten samenwerken, hoe we minder overlast in de binnenstad bezorgen en hoe we schoner en slimmer kunnen bouwen.

Deelconcepten
De afgelopen jaren hebben we een aantal deelconcepten ontwikkeld omdat we zien dat er naast de uitdagingen van binnenstedelijk bouwen zaken als mobiliteit, reststromen/afval en social return niet vergeten mogen worden. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeermogelijkheden in de MobiliteitsHub, vervaardigt het reststromen circulair in de GrondstoffenHub en biedt het kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de TalentHub. Aanvulling op het social return traject met de VolkerWessels Vakschool.

Urgentie
Dr. Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistics Hogeschool van Amsterdam: “De aanpak van uitstoot is urgent in de bouwsector. De bouwsector is de grootste wegvervoerder: in een op de vijf vrachtwagens zitten bouwmaterialen. Er gaat meer dan 6 miljard euro om in bouwlogistiek. Het aandeel van transport in de CO2-uitstoot in de bouw is zo’n 15 procent. Zero emissie voertuigen helpen bij het bereiken van de klimaatdoelen. Maar, het is niet voldoende. De sector moet inzetten op veel minder, maar vollere, voertuigen, bundeling van lading en de inzet van andere modaliteiten zoals de binnenvaart. De volumes die naar de bouw gaan worden steeds kleiner en met strikte venstertijden; just-in-time. Het wordt steeds duurder om de bouwplaats te bevoorraden. Zeker als elke aannemer zelf afroept. Om de impact van transport naar de bouwplaats in de greep te krijgen en in te spelen op de levereisen is ontkoppeling nodig in regionale bouwhubs. Het transport van de producenten naar de hubs gaat met ‘slow mobility’; rust, reinheid en regelmaat. Op basis van een regionale tactische planning, en op basis van meerdere projecten in een gebied, bundelt de producent (of bundelen producenten samen) hun aanvoer. Dat levert de grootste milieuwinst op.” De komende 20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven. Marktconsultaties onder bouwers en stakeholders in september 2019 en 2021 hebben bijgedragen tot de doelstelling die gemeente Eindhoven heeft als gaat om verduurzaming van de bouwlogistiek. De BouwHub is hiervoor een beproefd middel.