icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 08 november 2018

Eerste circulaire BouwHub in Amsterdam

Bouwhub circulair

In het Westelijk Havengebied van Amsterdam zal door VolkerWessels en Beelen de eerste circulaire BouwHub worden opgezet. Hiervoor is VolkerWessels Materieel & Logistiek, een onderdeel van VolkerWessels, een samenwerking aangegaan met Beelen. De circulaire BouwHub zal op de nieuwe locatie van Beelen aan de Ankerweg in Amsterdam gevestigd worden. De locatie is totaal maar liefst circa 10 Ha groot waarvan in eerste instantie circa 2 Ha gebruikt zal gaan worden als BouwHub, maar dit volume is naar de toekomst eenvoudig uit te breiden in de nieuwbouwontwikkeling. De locatie is watergebonden waardoor transport van materiaal, materieel en mensen over water ook nog eens mogelijk is. Dit biedt kansen voor de Metropoolregio van Amsterdam (MRA) om haar binnenstedelijke logistiek duurzaam te optimaliseren en haar CO2 footprint te verlagen.

VolkerWessels Materieel & Logistiek heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan op het gebied van binnenstedelijke bouwlogistiek. In Utrecht wordt al jaren gewerkt met een BouwHub aan de rand van de stad. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. De leveranciers worden zonder wachttijden gelost, de leveringen worden geconsolideerd tot dagpakketten en worden op de meest slimme manier naar de bouwprojecten in de binnensteden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open data. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Tevens dient de BouwHub als parkeerplaats van waaruit de bouwplaatsmedewerkers naar de bouwplaats worden gebracht.

 

De BouwHub is een initiatief van VolkerWessels en Beelen, echter is het inmiddels een whitelabel concept wat inhoudt dat alle partijen, bouwers en toeleveranciers, gebruik gaan maken van de faciliteiten.

 

Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden gerealiseerd.

 

Beelen groeide in ruim vijfentwintig jaar uit tot grootste, duurzame aannemer in de sloopsector. Samen met opdrachtgevers en partners werkt Beelen elke dag aan het hoogwaardig hergebruiken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij haar projecten.

 

Beelen zet momenteel vol in op digitalisering. Hierdoor zullen vraag en aanbod van gebruikte bouwmaterialen steeds beter op elkaar worden afgestemd. Dankzij de circulaire BouwHub en het ter plekke verwerken van vrijgekomen reststromen tot nieuw bouwmateriaal, wordt de afstand die materiaal aflegt tot een minimum beperkt. Bij de verwerking zullen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid en ingezet.

 

De combinatie Beelen en VolkerWessels is voor ons een logische stap. Daar waar VolkerWessels Materieel & Logistiek de totale logistiek in de bouwketen coördineert, daar zorgt Beelen voor circulariteit door reststromen terug te brengen in de materiaalkringloop.

 

Bekijk hieronder de animatie van onze BouwHub en download de persflyer voor nadere contactgegevens.