icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 10 december 2020

VolkerWessels Materieel & Logistiek neemt stikstof integraal mee

Hoe doe je dat, het op voorhand meenemen van stikstofreductie in de bouw. Een onderwerp waarop veel onderzoek is en wordt gedaan. Stikstofuitstoot staat sinds vorig jaar in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen omdat het een schadelijk effect heeft op Natura2000 gebieden, maar vooral omdat we ons niet aan de EU-afspraken over grenswaarden voor stoffen in de lucht houden.

Een boosdoener

De uitstoot in de bouw is een van de boosdoeners. Dit heeft geleid tot een stop op de vergunningverlening voor bouwprojecten, zo geeft de Handreiking stikstofvrije woningbouw van de Provincie Noord-Holland aan. VolkerWessels Materieel & Logistiek heeft hieraan haar bijdrage mogen leveren en de kansrijke maatregelen zijn bij ons al operationeel. Lees hieronder het recente rapport van de Privincie Noord Holland, Handreiking Stikstof Vrij Bouwen.

Bouwbord volledig.jpg

De 1e kansrijke maatregel voor de bouwlogistiek – De BouwHub

In het rapport van de Provincie Noord Holland wordt gemeld dat bouwhubs kansrijk zijn voor bouwlogistiek. Met bouwhubs op strategische locaties kan bouwlogistiek sterk verminderd worden (50-70%). Een mogelijk evenredige reductie in uitstoot. Wij hebben samen met TNO veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Er zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden gerealiseerd. De BouwHub in Utrecht heeft haar succes bewezen. 

Bouwlogistiek

Binnenstedelijke bouwlogistiek

Wij benadrukken met regelmaat het belang van binnenstedelijke bouwlogistiek. Onze kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren in andere grote steden hebben opgedaan, de voordelen voor de projectontwikkelaar, bouwer of toeleverancier: de BouwHub staat hier centraal en wordt in diverse steden al ingezet. Ook voor de provincie Noord-Holland geldt dat de vervoersstromen naar de binnenstad toenemen en de veiligheids- en milieuproblemen en het parkeren steeds nijpender worden. Wanneer we op de traditionele manier verder bouwen en materialen blijven vervoeren, zullen er grote problemen ontstaan op het gebied van verkeer, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het is daarom uiterst belangrijk om met duurzame bouwlogistieke oplossingen te komen.

Samenwerkingen aangaan

Wij vinden het belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan met stakeholders. Zo hebben wij in de Gemeente Eindhoven een succesvolle marktconsultatie gehouden waarin het belang van een BouwHub werd benadrukt. Ook hier stelt de gemeente steeds vaker verregaandere milieudoelstellingen. Hierin voorziet de BouwHub van VolkerWessels Materieel & Logistiek. Wij voorzien dan ook dat de behoefte aan bouwlogistieke hubs aan de rand van grote steden alleen maar zal gaan toenemen. Wij zien kansen om de huidige traditionele bouwlogistiek te vernieuwen.

MorgenWonen.jpg

De 2e kansrijke maatregel voor de bouwlogistiek - Prefab bouwen

Prefab bouwen: dit doen wij al een aantal jaren met MorgenWonen, een prefab woningbouw concept van VolkerWessels. Met het concept wordt een woning in één dag wind- en waterdicht opgeleverd. VolkerWessels Materieel & Logistiek fungeert hier als logistiek ketenregisseur en werkt nauw samen met Wessels Transport Rijssen. Ook hier weer via een Hub vanwaar de verschillende elementen van de toeleveranciers in bouwvolgorde just-in-time op de bouwplaats worden geleverd. Door de logistiek op deze manier te organiseren worden er twee vrachten per woning bespaard ten opzichte van de traditionele bouwmethodiek. VolkerWessels Materieel & Logistiek is constant op zoek naar nieuwe manieren om het logistieke concept voor MorgenWonen verder te optimaliseren en te centraliseren. Bij dit logistieke proces wordt bijvoorbeeld onderzocht of er vanuit het BIM-model een logistieke planning kan worden gegenereerd die met alle ketenspelers kan worden gedeeld. Kortom, ook hier gaat VolkerWessels Materieel & Logistiek voor slimme bouwlogistiek in de gehele keten.

prov noord holland visual data.png

Kennisdeling en data

VolkerWessels Materieel & Logistiek is in staat om gedurende projecten data omtrent het materieel en de logistieke bewegingen en prestaties te verzamelen, te vertalen naar dashboards met stuurinformatie, en deze data uiteindelijk terug te geven aan de klant. Zo tonen wij op ons Portal real-time dashboards met stuurinformatie welke direct uit ons ERP pakket komt. Op deze manier creëer je een cultuur van samen continu verbeteren.

VW_NoNOx-6985.jpg

Het NoNOx filter

VolkerWessels heeft een technologie ontwikkeld waardoor tijdens de realisatiefase van projecten tot 99% van de stikstofuitstoot van het grote, zowel stilstaand als het mobiele materieel gereduceerd kan worden. De werking en prestaties van deze technologie zijn door een geaccrediteerde luchtmeetdienst in overeenstemming met NEN en ISO-normen gevalideerd. Op meerdere projecten is deze technologie inmiddels met succes gebruikt. 

Samen aan de slag, graag!

Of het nu gaat over onze diensten, onze visie en strategie als het gaat om duurzaamheid en circulariteit of samenwerking: wij gaan graag samen aan de slag!