icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Maatschappelijk Aandeel | Deelconcepten BouwHub

Wij constateren een hoog percentage verspilling van materialen op bouwplaatsen wat kansen biedt om op een positieve manier invulling te geven aan Social Return verplichtingen. Tegelijkertijd constateren we dat parkeren in binnensteden steeds lastiger wordt door de komst van emissievrije zones.

Om hier alvast op in te spelen hebben wij, vanuit ons BouwHub concept samen met
specialistische partners, de volgende drie deelconcepten ontwikkeld:

TalentHub

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden zich te ontwikkelen
  • Invulling geven aan de Social Return vraagstukken van projecten
  • Kleine reststromen een hoogwaardige bestemming geven

Meer weten over de TalentHub? klik hier.

GrondstoffenHub

  • Retourstromen van projecten een hoogwaardige bestemming geven
  • Een fysieke marktplaats voor geoogste materialen

MobiliteitsHub

  • Bouwpersoneel en servicemonteurs parkeren buiten de stad
  • Deelvervoer naar projectlocaties
  • Diverse vervoersmiddelen voor de ‘last mile’
Met de TalentHub toont VWML zich voorloper in het veilig ontwikkelen van mensen naar nieuw perspectief. Niet alleen op de arbeidsmarkt maar in het leven van mensen.
Marco Hendriks, Initiatiefnemer Level 5