icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Visie: de weg naar emissievrij

Omdat onze projecten zich richten op wonen, werken en mobiliteit, speelt VolkerWessels een belangrijke rol in de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. Door ons te richten op het verbeteren van de gezondheid van mensen, op het versterken van de natuurlijke omgeving en op goed werkgeverschap, kunnen we als bouwbedrijf van grote meerwaarde zijn.

Banner Portal Template (6).png

Vanuit de overheid komen er steeds verdergaandemaatregelen en wetgeving op het gebied van duurzaamheid die ons als bouwsector raken. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar en heeft een directe impact op de manier waarop we werken “scoren” en onze dagelijkse uitvoering. VWML ziet dat dit vraagt om adaptief vermogen, innovatief vermogen en buiten de gebaande paden willen en durven te gaan.

Ons doel: emissieloos vervoer en materieel in 2030.

Vandaag al werken we aan deze doelstelling voor morgen.

Bouwlogistiek

 • BouwHubs aan rand van binnensteden met landelijk netwerk: CO2 en NOx reductie tot wel 70%
 • Deelconcepten BouwHubs: afvalscheiding en materialenpaspoort (GrondstoffenHub), social return verplichting (TalentHub), binnensteden op slot en duurzaam wagenpark (MobiliteitsHub)
 • MorgenWonen complete logistiek just-in time: 3 vrachten bespaard per woning, 810.000 kilogram CO2 en Nox bespaard

Bouwplaats

 • Strategisch materieel vraaggestuurd verduurzamen
 • Opzetten van strategische allianties binnen Europa om klaar te zijn voor uitdaging stroomvoorziening op bouwplaatsen richting de toekomst
 • Beschikbaarheid bieden van duurzaam kleiner materieel (commodity's) via strategische partners

Kenniscentrum Duurzaamheid KVW (samenwerking VWML en CSR)

 • Het orgaan dat u helpt de maximale score te behalen op de duurzaamheidscomponent in uw tender
 • Koppelen van de juiste expertise aan het duurzaamheidsvraagstuk van uw tender
 • Borgen van kennis en documenten voor leereffecten voor de toekomst
CO2 uitstoot.png

Emissievrij

VWML is één van de partners in Emissieloos Netwerk Infra en door concreet ervaring op te doen en deze breed te delen, kunnen we de klimaatopgaaf door samenwerking te lijf gaan. Samen met een groep koplopers binnen de sector kijken we naar nieuwe technieken, andere financieringsmodellen en vraagbundeling. Als materieeldienst heeft VWML een groot aandeel in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van VolkerWessels. Onze missie is emissievrij.

Hoe pakken we dit aan

We bewandelen de weg naar emissievrij via twee routes:

 • CO2 reductie
 • Elektrificatie

CO2 reductie
De korte klap zit in het reduceren van de hoeveelheid CO2 uitstoot van ons huidige materieelpakket. Door een duurzaamheidsbeleid te voeren waarin we bestaand materieel met een verbrandingsmotor ombouwen naar Stage V principes, het veelvoudig gebruik van HVO brandstof stimuleren en het gebruik van hybride machines promoten, komen we dichter bij het behalen van de ambities. Deze omzetting in gedachtegoed is de eerste en bovenal snelst te behalen manier van verduurzamen. Uiteindelijk zorgt de aanpassing in het materieelpakket met brandstofmotor niet voor een emissievrij resultaat. Om die doelstelling te halen zetten we in op het elektrificeren van het materieelpakket.

Elektrificatie
Waar de CO2 uitstoot zich in een dalende lijn laat uitdrukken laat de elektrificatie lijn juist een tegenovergesteld beeld zien. VWML zet in op het elektrificeren van het materieelpakket richting 2030. Door een volledig elektrisch materieelpakket te realiseren, kan VWML in de toekomst blijven voldoen aan de verwachtte duurzaamheidsuitdagingen in de bouw- en infrastructuur.

ElektraHuidig.png

Van toen naar nu

Stappen vooruit zetten gaat gepaard met het terugkijken naar waar we vandaan komen. VWML heeft de laatste jaren extra kracht bijgezet om in de toekomst een duurzame en bewuste materieeldienst te zijn die bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van VolkerWessels.

De afgelopen jaren heeft VWML geïnvesteerd in haar materieelpakket. VWML is zich ervan bewust dat het binnen het concern een grote rol speelt in de totale verduurzaming van de organisatie. Een verandering van mindset is nodig om in de toekomst steeds groener te worden. Anders nadenken over bestaande logistieke processen door concepten als de BouwHub en MorgenWonen en innovatief zijn in het bestaande en toekomstige materieelpakket. Dat is wat we deden en wat we blijven doen.

Ambities VolkerWessels

De duurzaamheidsambities binnen VWML hebben een directe impact op de totale duurzaamheidsambities van VolkerWessels. VWML is zich ervan bewust dat het een flinke bijdrage levert aan het behalen van de concernambities. De uitgetekende visie is volledig in lijn met het beleid binnen VolkerWessels corporate en beantwoord speerpunt 3: Duurzame materieeldiensten.