icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 08 maart 2022

Eindhoven opent BouwHub

Op 7 maart is de nieuwe BouwHub op het industrieterrein De Hurk in Eindhoven geopend. De gemeente Eindhoven en VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) zetten hiermee een grote stap in het behalen van de duurzaamheidsambities.

De komende 20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven, vooral binnen de Ring. Dit zorgt voor een toename van bouwverkeer. Met gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en de verdichtingsopgave in de stad. Daarom wil de gemeente het aantal vervoersbewegingen die bouw gerelateerd zijn beperken. Met het gebruik van slimme en duurzame bouwlogistieke oplossingen is veel winst te behalen. De BouwHub is daar een beproefd middel voor. “Verandering is niet eenvoudig. Om een nieuwe manier van denken en werken bij bouwprojecten te stimuleren, stellen wij als gemeente voorwaarden aan de bouwlogistiek”, legt wethouder mobiliteit Monique List uit. “ We vragen initiatiefnemers in een vroeg stadium na te denken over de impact van bouwlogistiek op de omgeving. Zo willen we zorgen voor minder ritten van goederen en bouwpersoneel in de stad. Daarmee  houden we de stad gezond en bereikbaar voor onze bewoners en bezoekers en het draagt bij aan onze klimaatambities.”

De nieuwe BouwHub op industrieterrein De Hurk is een concept van VolkerWessels Materieel & Logistiek. Deze hub is white label. Dit betekent dat iedereen daarvan gebruik kan maken, zonder onderscheid te maken in wie er bouwt maar te sturen op optimaal bouwen voor iedereen.

De BouwHub van VWML, hoe werkt dat?

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten worden verzameld, gebundeld en emissievrij in klein transport de stad in wordt vervoerd en op de werkplek wordt klaargezet. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen – van leverancier tot bouwplaats – gemonitord en gecoördineerd. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeren van bouwpersoneel aan de rand van de stad en hergebruik van reststromen. Ook werken we op de BouwHub met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ron Frazer, directeur VWML en initiator van de BouwHub: “Samen met kennisinstellingen als TNO, hogescholen en universiteiten is vanaf 2014 veel waardevolle data verzameld. Hieruit blijkt dat er significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden worden gerealiseerd.”

De BouwHub realiseert:

  • 69% minder ritten de stad in,
  • vollere vrachtwagens, met een beladingsgraad van 40% naar 90%,
  • een stijging van arbeidsproductiviteit tot wel 39%,
  • 68% minder CO2 en 68% minder NOx-uitstoot

Maatregelen gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft beleid opgesteld om bouwlogistieke bewegingen te verminderen en verduurzamen. Een bouwlogistiek plan is een vereiste bij aanbestedingen, verkoop van gronden, anterieure overeenkomsten en bij het intakeproces. In dit plan beschrijven initiatief- en opdrachtnemers hoe het transport (van materialen en personeel) slimmer en veiliger kan en waar mogelijk verminderd wordt. Waar nodig worden voor specifieke projecten aanvullende eisen gesteld of maatwerkafspraken gemaakt. Deze doelstelling sluit aan bij de afspraken uit het Klimaatakkoord. De gemeente onderzoekt ook of bouwpersoneel gebruik kan maken van de P+R locaties aan de rand van de stad en van daaruit met collectief vervoer, deelmobiliteit of OV naar binnenstad kan gaan.

Om als gemeente goed te kunnen sturen op het bouwverkeer in de stad is informatie over het aantal bouwlogistieke ritten van belang. In samenwerking met partners SmartwayZ.NL en Brainport Bereikbaar is met lokale bouwers en de BouwHub een living lab gestart om daar meer inzicht in te krijgen.

Voortvarend van start

De opening op 7 maart is het formele startschot van de BouwHub, achter de schermen is de BouwHub echter al volledig in bedrijf. De eerste projecten zijn gestart met “Donna” op Bouwveld P, Strijp-S van Bouwbedrijf Wessels Zeist en de Bankier in Tilburg van bouwer Huybregts Relou in samenwerking met Raab Karcher.

Projecten Brainport Smart District (BSD) van KWS en iCity zullen later dit jaar starten en er wordt in de tussentijd met Stam + De Koning toegewerkt naar projecten in de binnenstad van Eindhoven.

Daarnaast kijkt VWML naar de verdere invulling van de TalentHub binnen de BouwHub. Het social return traject vanuit de BouwHub biedt in samenwerking met de VolkerWessels Vakschool in Eindhoven kansen aan mensen vanuit de regio Eindhoven met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Logistiek ketenregisseur

VWML is sinds 2014 logistiek ketenregisseur voor het industriële bouwproces van MorgenWonen, het prefab woningbouwconcept van VolkerWessels waar in 1 dag een woning wordt opgeleverd. VWML bedient als logistiek dienstverlener/materieeldienst zo’n 1400 projecten voor de Bouw- en Infra en de Telecomsector.

Samen met kennisinstellingen als TNO, hoge scholen en universiteiten is vanaf 2014 veel waardevolle data verzameld. Hieruit blijkt dat er significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden worden gerealiseerd. Zo wordt tot 69% ritten in de binnenstad, evenals 68% CO2 en 68% NOx bespaard en stijgt de arbeidsproductiviteit wat leidt tot doorlooptijdverkorting van de bouw. Naast Utrecht en Eindhoven zijn wij actief in Amsterdam en Groningen en breiden wij uit naar andere grote steden. Bouwlogistiek gaat over hoe we met elkaar in de keten samenwerken, hoe we minder overlast in de binnenstad bezorgen en hoe we schoner en slimmer kunnen bouwen.

Bouwlogistiek2.png

Deelconcepten
De afgelopen jaren hebben we een aantal deelconcepten ontwikkeld omdat we zien dat er naast de uitdagingen van binnenstedelijk bouwen zaken als mobiliteit, reststromen/afval en social return niet vergeten mogen worden. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeermogelijkheden in de MobiliteitsHub, vervaardigt het reststromen circulair in de GrondstoffenHub en biedt het kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de TalentHub. Aanvulling op het social return traject met de VolkerWessels Vakschool.

Urgentie
Dr. Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistics Hogeschool van Amsterdam: “De aanpak van uitstoot is urgent in de bouwsector. De bouwsector is de grootste wegvervoerder: in een op de vijf vrachtwagens zitten bouwmaterialen. Er gaat meer dan 6 miljard euro om in bouwlogistiek. Het aandeel van transport in de CO2-uitstoot in de bouw is zo’n 15 procent. Zero emissie voertuigen helpen bij het bereiken van de klimaatdoelen. Maar, het is niet voldoende. De sector moet inzetten op veel minder, maar vollere, voertuigen, bundeling van lading en de inzet van andere modaliteiten zoals de binnenvaart. De volumes die naar de bouw gaan worden steeds kleiner en met strikte venstertijden; just-in-time. Het wordt steeds duurder om de bouwplaats te bevoorraden. Zeker als elke aannemer zelf afroept. Om de impact van transport naar de bouwplaats in de greep te krijgen en in te spelen op de levereisen is ontkoppeling nodig in regionale bouwhubs. Het transport van de producenten naar de hubs gaat met ‘slow mobility’; rust, reinheid en regelmaat. Op basis van een regionale tactische planning, en op basis van meerdere projecten in een gebied, bundelt de producent (of bundelen producenten samen) hun aanvoer. Dat levert de grootste milieuwinst op.” De komende 20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven. Marktconsultaties onder bouwers en stakeholders in september 2019 en 2021 hebben bijgedragen tot de doelstelling die gemeente Eindhoven heeft als gaat om verduurzaming van de bouwlogistiek. De BouwHub is hiervoor een beproefd middel.