icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 23 juni 2022

Beleid mobiele laadstations

De Infra-bedrijven streven naar een volledig elektrisch wagenpark (gele kentekens) in 2025. Deze doelstelling sluit aan bij de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken.

laden auto.jpg

Wat betekent dit?

Dit betekent dat de laadfaciliteit op zowel kantoorlocaties, bouwplaatsen alsook thuis gestandaardiseerd en door VW gefaciliteerd dient te worden. We zien de afgelopen periode de concrete vraag naar mobiele laadoplossingen vanuit de werkmaatschappijen toenemen. Om dit in goede banen te leiden is er een duidelijke structuur met kaders vastgesteld.

Beleid rondom mobiele laadstations

De Raad van Bestuur van VolkerWessels heeft onlangs een beleid rondom opschaling E-infrastructuur goedgekeurd.

Uitgangspunt van dit beleid is:

  • Een volledig geëlektrificeerd lease-wagenpark (met geel kenteken), te starten met de Infrabedrijven
  • Dat er slim, efficiënt en gestuurd geladen wordt, onder andere met behulp van nieuwe technieken zoals smart charging.
  • Leaserijders zijn tevreden over auto-/oplaadcomfort en de duurzaamheidsbijdrage én komen veilig en ontspannen aan op de bestemming.
  • Er komt een VolkerWessels laadnetwerk met landelijke dekking.
  • Laden buiten het VolkerWessels laadnetwerk wordt tot een minimum beperkt.

Uniformiteit is de norm voor een succesvolle en doelgerichte opschaling als het gaat om laadfaciliteiten. In dit kader is er gekozen voor Alfen Eve Pro-Line laadstation. Dit laadstation voldoet aan gestelde beleidsuitgangspunten en is de beste laadpaal in de markt voor thuis, op kantoor- en projectlocaties. Door dit centraal te faciliteren zijn vele synergiën te behalen op het gebied van communicatie, efficiëntie en kostenbeheersing voor de werkmaatschappijen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • optimalisatie van de beschikbare capaciteit én vraag
  • beperken van benodigde netcapaciteit (kosten)
  • transparantie op de laadkosten
  • mogelijkheid tot prijssturen (besparingsmodel)

Daarnaast is de software te koppelen aan onder andere reserveringssystemen. Hierdoor worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld te laden en wordt laadpaalkleven voorkomen.

 

Wat betekend dit voor uw organisatie.png

Wat betekent dit voor u en uw organisatie

PCH, WEVI en VWML zijn de partijen die binnen VolkerWessels verantwoordelijk zijn voor de uitrol van het beleid rondom mobiele laadstations. VWML is overall in de lead. Zo is er via het Portal van VWML 1 loket gecreëerd waar informatie te vinden is over laadstations voor kantoorlocaties en bouwplaatsen. Via onderstaande link kunnen bestelling op het portal van VWML geplaatst worden. Kosten kunnen van zowel de thuislaadcapaciteiten als van kantoor- of projectlocaties worden doorbelast aan de werkmaatschappijen. Daarnaast is er op het portal meer productinformatie over het Alfen laadstation te vinden.

WEVI Thuis.png

WEVI is er voor thuis

Indien de thuissituatie het toelaat biedt VolkerWessels samen met WEVI bij het bestellen van de elektrische auto de mogelijkheid om een laadpaal mee te bestellen. De laadpaal en de basisaansluiting zijn voor rekening van de werkgever. De laadkosten voor het opladen van deze auto worden tevens vergoed, wanneer deze met de laadpas afgerekend worden.

Voor meer informatie kun je terecht bij WEVI.

Tenslotte

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten, wil je bestellen of is jouw onderneming al bezig met een dergelijk initiatief dan komen we graag met je in contact. Ons Portal is er klaar voor en we kanaliseren de aanvragen voor kantoorlocaties en bouwplaatsen. Ga naar ons Portal en klik op de banner over laadpalen.

Download hier de flyer.

Met vriendelijke groet,

Namens directie VolkerWessels Materieel & Logistiek BV

Ron Frazer