icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Organisatie

Als organisatie dient VolkerWessels Materieel & Logistiek in elk van de activiteiten concurrentievoordeel te bereiken door kosteneffectiever te werken of wel een hogere waardetoevoeging te verlenen aan de klant.

Logistieke dienstverlener

Om dit te realiseren, zal de strategische focus gericht zijn op 'operational excellence'. Het accent zal in dit kader vooral liggen op efficiency, schaaleffecten, standaardisatie, gestroomlijnde operaties en weinig franje. In dit kader heeft VolkerWessels Materieel & Logistiek zich getransformeerd van een traditionele materieelverhuurder naar een logistieke dienstverlener. Zo heeft zij haar materieelpakket 'vertaald' naar de volgende diensten.

  • Bouwplaatsinrichting
  • Torenkranen
  • Steigers en Bekistingstechniek
  • Materieel- en bouwsupport
  • Bouwlogistiek

Aan de hand van deze vijf diensten is VolkerWessels Materieel & Logistiek in staat om projecten in zijn geheel aan te nemen. In samenspraak met de klant wordt dit in het voortraject gerekend en getekend. Vervolgens wordt het materieel op het juiste moment op de juiste plek geleverd, waarna het kan worden gemonteerd. Hierbij wordt het project op operationeel niveau door onze projectleiders bewaakt en is mogelijk om eveneens de financieren in de gaten te houden.

Doelstelling

De komende jaren zet VolkerWessels Materieel & Logistiek in op het concept van ketensamenwerking. De activiteiten zijn in dit kader gericht op de coördinatie en integratie van de verschillende partijen in de keten (leveranciers en klanten), met als doel de gehele keten te optimaliseren. Niet meer denken in hokjes of strijden om de laagste prijs, maar streven naar een samenwerkingsverband, waarbij partijen op basis van gelijkwaardigheid werken aan een gemeenschappelijk doel: een tevreden klant. 

VolkerWessels Materieel & Logistiek zal zich hierbij nadrukkelijk focussen op:

  • Het maximaal benutten van capaciteiten en het terugdringen van voorraden om zo de kosten te verlagen.
  • Een vraagvoorspelling, een goede capaciteitsplanning en het verkorten van de doorlooptijden.
  • Het inrichten van de samenwerking met afnemers en leveranciers op het bereiken van lage kosten en lagere voorraden in de keten.
  • Een centrale logistieke beheersing.

Concrete activiteiten hierbij zijn het aangaan van samenwerkingsverbanden met strategische leveranciers. Door relevante informatie en kennis met elkaar te delen over bijvoorbeeld offertes, orders, distributie van materieel en voorraadpunten kunnen partijen elkaar versterken en kan het proces efficiënter verlopen. Aan de vraagzijde zal voortdurend moeten worden geanalyseerd welk materieel of welke diensten waarde toevoegen. Zeker in deze tijd van een veranderende (bouw)markt is dit essentieel.