icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaam Materieel

VWML streeft naar een volledig emissieloos materieelpakket. Het materieelpakket van VWML wordt in een continue cyclus vervangen en uitgebreid. In de selectieprocedure van materieelstukken is een lagere bijdrage in de CO2 Footprint een zeer belangrijk onderdeel. VWML streeft naar vastigheid in duurzaam materieel, duidelijkheid voor ons en voor de klant. Een duurzame oplossing heeft de voorkeur en per materieeltype verschillen de op dit moment beschikbare technieken. Dit kan zijn Stage V materieel (draaiend op HVO brandstof), hybride of elektrisch materieel, maar ook de ontwikkelingen op waterstof worden nauw gevolgd.

Co2reductie-elektrificatie.png

Hoe pakken we dit aan

We bewandelen de weg naar emissievrij materieel via twee routes:

  • CO2 reductie
  • Elektrificatie

CO2 reductie
De korte klap zit in het reduceren van de hoeveelheid CO2 uitstoot van ons huidige materieelpakket. Door een duurzaamheidsbeleid te voeren waarin we bestaand materieel met een verbrandingsmotor ombouwen naar Stage V principes, het gebruik van HVO brandstof stimuleren en het gebruik van hybride machines promoten, komen we dichter bij het behalen van de ambities. Deze omzetting in gedachtegoed is de eerste en bovenal snelste manier van verduurzamen. Uiteindelijk zorgt de aanpassing in het materieelpakket met brandstofmotor niet voor een emissievrij resultaat. Om die doelstelling te halen zetten we in op het elektrificeren van het materieelpakket.

Elektrificatie
Waar de CO2 uitstoot zich in een dalende lijn laat uitdrukken laat de elektrificatie lijn juist een tegenovergesteld beeld zien. VWML zet in op het elektrificeren van het materieelpakket richting 2030. Door een volledig elektrisch materieelpakket te realiseren, kan VWML in de toekomst blijven voldoen aan de verwachtte duurzaamheidsuitdagingen in de bouw- en infrastructuur.