icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 30 maart 2022

Bouwpartners omarmen BouwHub bij renovatie in Utrechtse binnenstad

De stad gaat op slot voor vervuilend bouwverkeer. VolkerWessels Materieel & Logistiek speelt hier met de slimme bouwlogistiek van de BouwHub op in. In samenwerking met wooncorporatie Bo-Ex en VolkerWessels collega bouwbedrijf De Bonth van Hulten, renoveerde VWML 84 woningen in het centrum van Utrecht. We kijken samen met betrokkenen terug op dit project.

Een collectief van woningcorporatie Bo-Ex, De Bonth van Hulten en VWML renoveerde 84 woningen in het Utrechtse stadscentrum. Een project waar het normaliter een komen en gaan van leveranciers is. Waar smalle stadsstraatjes worden gevuld met, op diesel aangedreven, tientonners. Resultaat: ongemak, opstoppingen en overlast voor de omwonenden. Of toch niet? Met de BouwHub pakt VWML juist die knelpunten aan en verplaatst, mede door strakke planning en regievoering, de drukte naar de buitenrand van Utrecht.

Overbelasting

Het renovatieproject in Utrecht laat zien dat er door het gebruik van slimme bouwlogistiek wordt bijgedragen aan een duurzamer, veiliger, socialer en efficiënter project. De BouwHub draagt hierin bij aan minder overlast, uitstootreductie en verstandig omgaan met afval.

Om de hierboven vermelde doelstellingen te halen hebben we de volgende speerpunten gesteld voor dit project.

  • Ontvangst van bouwmaterialen in volle vrachten op de BouwHub
  • Bouwmaterialen worden samengesteld of geprefabriceerd tot werkpakketten per portiekwoning
  • Werkpakketten worden just-in-time op de bouwplaats geleverd met zero-emissie vervoer
  • Hub-medewerkers zorgen dat de op maat gemaakte werkpakketten volgens planning op de juiste plek staan. Afval wordt weer mee retour genomen.

Een greep uit de behaalde resultaten van het project:

  • Minder uitstoot door zoveel mogelijk emissievrij vervoer.
  • Hogere verkeersveiligheid en minder uitstoot door minimale laad- en lostijd, emissieloos vervoeren met elektrische bestelbussen en daardoor geen overlast door vrachtwagens (emissie/congestie).
  • Vermindering van verspilling door werkpakketten (geprefabriceerde elementen) direct naar de werkvloer te brengen.
  • Minder overlast voor bewoners doordat elementen op de BouwHub bewerkt worden.
  • Minder overlast voor omwonenden, doordat transport zoveel mogelijk buiten de spitstijden en met elektrische busjes plaatsvindt.
  • Kleinere bouwplaats nodig, er waren diverse restricties vanuit de gemeente die een grote bouwplaats niet mogelijk maakten (festiviteiten, parkeerdruk en simpelweg geen geschikte plek in de openbare ruimte). 

'Erg nuttig'

De resultaten spreken voor zich. Toch zorgt de BouwHub en de verandering in de manier van denken over bouwlogistiek soms voor vragen. Voor projectleider Thijs Vermeer van de Bonth van Hulten geldt dit niet. “Wij hebben de BouwHub als erg nuttig ervaren. Vooraf zochten we naar een oplossing voor de bouwlogistiek en opslag en we hadden met deze beperkte ruimte geen plek voor een bouwterrein of opslagruimte. Daarnaast kun je de binnenstad slecht bereiken met groot materieel. Het gebruik van emissievrije bestelbusjes is hierin een echte uitkomst. Het leveren van materieel en materiaal kon op deze manier zonder oponthoud gerealiseerd worden. Zie het als een postbodebusje dat met een korte stop zijn inhoud aflevert op de juiste locatie en het juiste moment.” Waarom de functie van de BouwHub bij het project in Utrecht als nuttig wordt ervaren en nog niet als essentieel, heeft volgens Vermeer te maken met het feit dat de woningen niet in bewoonde staat verkeerden. “De woningen waren leeg, bewoners verbleven elders, waardoor wij onze gang konden gaan. Bij woningen in bewoonde staat werken we in korte en snelle sessies en willen we de bewoner zo min mogelijk tot last zijn.”

Enthousiaste bewoners

Dat de BouwHub vooral een meerwaarde heeft voor de bewoners bewijst wooncorporatie Bo-Ex. Projectmanager Erik Buitenkamp: “bij Bo-Ex doen we er alles aan om de overlast voor onze bewoners tot een minimum te beperken. Continu zijn we dan ook op zoek naar nieuwe toepassingen in het renovatieproces om onze bewoners zoveel mogelijk tegemoet te komen. Wat opvalt aan het renovatieproject in de Utrechtse binnenstad, is dat we geen enkele klacht hebben ontvangen over transport of logistiek van de omwonenden. Op vergelijkbare projecten zijn dit vaak grote aandachtspunten, iets wat we nu met de BouwHub getackeld lijken te hebben.” Dat dit de start lijkt te zijn van een nieuwe manier van binnenstedelijk bouwen beaamt Buitenkamp: “momenteel lopen er nog verschillende andere projecten waarbij wij de BouwHub als hulpmiddel in willen zetten. Persoonlijk zie ik dit op termijn als de basis voor binnenstedelijke logistiek.”

Een BouwHub, hoe werkt dat?

Aan de rand van de stad leveren leveranciers materiaal af op een vaste locatie. Werknemers van de BouwHub stellen aan de hand van de zogenoemde ‘warme opname’, een dagelijkse indicatie van het benodigde materiaal op een project, een dagproductiepakket samen. Deze pakketten bevatten precies datgene wat volgens planning van de bouwer gemonteerd moet worden op de desbetreffende dag. Zo voorkom je dat de leverancier van het dak zich op een project meldt, nog voordat de vloer is gelegd.

VWML kan de dagproductiepakketten vervolgens emissieloos leveren op het project. Deze zogenoemde ‘Last Mile’ is mogelijk door het gebruik van 100% elektrisch transport. De vrachtbussen rijden in de autoluwe uren van de dag richting de binnenstad. Na aflevering van de dagproductiepakketten stationeren de bussen zich op de BouwHub aan de groene stekker.

In cijfers

Over de 127 leveringen in totaal, bieden onder andere de volgende resultaten:

98%.png

De BouwHub

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar materiaal en materieel voor binnenstedelijke bouwprojecten wordt verzameld, geconsolideerd en emissievrij de stad in wordt vervoerd. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen -van leverancier tot bouwplaats- gemonitord en gecoördineerd. Zie het als een logistiek ketenregisseur. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeermogelijkheden in de MobiliteitsHub, vervaardigt het reststromen circulair in de GrondstoffenHub en biedt het kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de TalentHub.

Door een gestroomlijnde ketensamenwerking kan er op grote projecten in de binnenstad efficiënt en vooral duurzaam gewerkt worden.

Bouwlogistiek2.png