icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 09 december 2019

Marktconsultatie over plan BouwHub in Eindhoven

Het belang van een BouwHub werd begin december weer onderstreept tijdens een marktconsultatie voor de regio Eindhoven. Voor diverse bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen die te maken hebben met de binnenstedelijke bouwlogistiek in en om Eindhoven heeft Ron Frazer van VolkerWessels Materieel & Logistiek een informatieve presentatie gehouden op het Brainport Industries campus (BIC). Het vervolg? Samen met het BouwHub team, Sebastian Hegeman, Jeroen Veldman en Mark Dudink worden de plannen verder uitgewerkt.

Kennis delen

In deze bijeenkomst deelden wij de kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren in andere grote steden hebben opgedaan en bespraken wij de voordelen voor de projectontwikkelaar, bouwer of toeleverancier. De positieve reacties vanuit de markt motiveren ons door te gaan met de plannen voor verdere uitrol van BouwHubs.

Er wordt veel gebouwd de komende jaren

In de gemeente Eindhoven wordt de komende jaren veel gebouwd. Dit heeft als gevolg dat de vervoersstromen naar de binnenstad toenemen en de veiligheids- en milieuproblemen en het parkeren steeds nijpender worden. Daarbij stellen gemeenten steeds verdergaande milieudoelstellingen. We kennen immers allen de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de discussie die op dit moment over stikstof wordt gevoerd. Nu er een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten die stikstof uitstoten. Wanneer we op de traditionele manier verder bouwen en materialen blijven vervoeren, zullen er grote problemen ontstaan op het gebied van verkeer, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het is daarom uiterst belangrijk om met duurzame bouwlogistieke oplossingen te komen 

Ervaring binnenstedelijke bouwlogistiek

VolkerWessels Materieel & Logistiek, onderdeel van VolkerWessels, heeft de afgelopen jaren in Amsterdam en Utrecht ruime ervaring opgedaan op het gebied van binnenstedelijke bouwlogistiek. De BouwHub is een whitelabel concept wat inhoudt dat alle partijen, bouwers en toeleveranciers gebruik kunnen maken van onze logistieke diensten. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd en wordt het parkeren gefaciliteerd. Ook hebben social return en circulariteit hier haar plek gevonden.   

Meer informatie?

Wij geven graag meer informatie over dit onderwerp. Mail ons via info@materieeldienst.nl en wij nemen contact met u op.